ارزیابی توان صادراتی شرکت مدیریت صادرات پژواک تجارت

تولید کننده محترم :
پرسش نامه حاضر با هدف بررسی و ارزیابی سطح آمادگی بنگاه اقتصادی شما بر میبنای شرایط واقعی موجود شرکت و کالا برای ورود به عرصه صادرات در اختیارتان قرار داد شده است.
از این رو خواهشمندیم به تمامی 25 سوال مطرح شده در پرسشنامه به درستی و دقت پاسخ دهید تا شرکت مدیریت صادرات پژواک تجارت بتواند ارزیابی صحیح و کاملی از وضعیت شرکت شما فراهم آورد.
X

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است

جمع خرید
تومان0.00
0