قوانین تجارت عمان

مراحل و مدارک موردنیاز ترخیص صادرات کالا به عمان

ارائه سوابق تجاری و یک فرم فعالیت (یا مجوز واردات در صورت عدم وجود چنین فرم)
ثبت شرکت در اتاق بازرگانی عمان و ارائه گواهینامه معتبر عضویت (occi)
اخذ گواهی معتبر از سازنده (گواهی مبدأ)
فاکتور خرید (در صورت عدم وجود فاکتور خرید معتبر هزینه ترخیص ۲۰ روپیه خواهد بود و در صورت ارائه مدارک تا ۹۰ روز این مبلغ قابل‌بازگشت خواهد بود)
لیست بسته‌بندی (packing list)
بارنامه
ارائه شرح جزئیات محموله یا مانیفست
مجوز تحویل کالا به شرکت حمل بین‌المللی
مجوز ترخیص کننده کالا
تکمیل اظهارنامه و فرم واردات برای ترخیص کالا
پرداخت مالیات و هزینه‌های گمرکی

قوانین ترخیص کالا وارداتی از عمان

ترخیص کالا در عمان نیاز به شرایط تابع قوانین کشور عمان دارد. ثبت شرکت در کشور عمان، داشتن وکیل عمانی برای انجام امور ترخیص کالاهایی که نیاز به خدمات‌پس‌ازفروش دارند از جمله این شرایط است. باید اشاره کرد که معافیت عوارض گمرکی برای برخی کالاها از جمله مهم‌ترین مزیت‌های بازار آزاد این کشور به‌حساب می‌آید.
تعرفه واردات کالا به عمان عموماً ۵ درصد است ولی برای کالاهایی مثل سیمان، پلاستیک، باتری خودرو که توان رقابت با تولید داخلی را دارند از ۵ تا ۱۰۰درصد متغیر است.

کالاهای معاف از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

در عمان برای افزایش سهم صادرات مجدد تسهیلاتی برنامه ریزه شده تا بتواند در بازارهای همسایه بیشتر مورد استقبال قرار بگیرد. از جمله این کالاها که شامل حقوق و عوارض گمرکی نمی‌شوند می‌توان به انواع مواد اولیه خوراکی که تقریباً در دسته کالاهای اساسی قرار می‌گیرند اشاره کرد. از جمله این محصولات می‌توان به برنج، گندم، آرد ذرت، میوه تازه، چای و انواع گوشت حلال اشاره کرد.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در عمان

ﻋﻤﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را داراﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎيﺧﺎرﺟﻲ ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻫﻤﻜﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻋﻤﺎن دوازده درﺻﺪ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺳﻲﻫﺰار رﻳﺎل ﻋﻤﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﺎن، ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ
ﺳﻲ درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺤﻠﻲ دوازده درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ داراي ﺷﻌﺒﻪ در ﻋﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درآﻣﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﻴﻦ 5 ﺗﺎ30 درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ.

.صادرات مجدد کالا به عمان

صادرات مجدد را می توان به عنوان خارج کردن کالا طبق قوانین و مقررات از عمان و یا منطقه آزاد تعریف کرد. نوع کالاها است که قابلیت صادرات مجدد را دارند، به شرح زیر است :
کالاهای معلق در انبار گمرک.
کالاهای که موقتا وارد عمان شده اند و مالک قصد صادرات مجدد آن ها را دارد.
کالاهای وارداتی که از انبار گمرک ترخیص نشده اند (تنها در دفاتر گمرک هوایی و دریایی)
محصولاتی که برای صادرات وارد شده اند و در ازای ضمانت بانکی و یا نقدی ترخیص موقت شده اند، این ضمانت شامل هزینه های گمرکی مدت زمان ترخیص موقت (کمتر از 6 ماه) می شود.
شرکت بازرگانی آریامس کلیه امور مربوط به صادرات مجدد کالای شما را انجام خواهد داد، کلیه وارد کنندگانی که پس از تحریم ها با مشکل دریافت مواد اولیه مواجه شده اند می توانند با استفاده از صادرات مجدد در کشور عمان به هر تعداد کانتینر، بدون مشکل روال کار خود را مثل سابق ادامه دهند.

شرایط مورد نیاز برای بهرمندی از سیستم صادرات مجدد به عمان

اگر این کالاها به کشور بازگردانده شوند، مالیات و هزینه های گمرکی باید پرداخت شود.
نام مبدا باید با نام تولید کننده ای که تحت آن محموله رسیده و یا با نام شخص دیگری که مجوز تولیدکننده را دارد، یکی باشد.
سیستم صادرات مجدد تمام کالاهای عنوان شده را در بر می گیرد جز کالاهای تعلیقی و آن هایی که هزینه های خصوصی دارند.
هدف از صادرات مجدد محموله باید همان باشد که در مانیفست گمرک بیان شده است. می توان این محموله را در چندین قسمت صادرات مجدد کرد به شرطی که ارزش هر قسمت کمتر از 2000 ریال نباشد.

مدارک مورد نیاز برای ترخیص کالاهای صادرات مجدد به عمان

لیست بسته بندی.
فاکتور لیست صادرات.
کپی لیست واردات (فاکتور)
نامه درخواست صادرات مجدد.
مانیفست حمل (تنها در دفاتر گمرک هوایی و دریایی)
پر کردن فرم ترخیص و بیانیه واردات، طبقه بندی کالاها طبق روش گمرک.
هزینه های گمرکی کالاهایی که صادرات مجدد می شوند، پس از تایید خروج توسط مامورین گمرک، عودت داده می شوند.

ثبت شرکت در عمان با مسئولیت محدود

۱- شرکت با مسئولیت محدود رایج ترین نهاد کسب و کار برای راه اندازی یک شرکت در کشور عمان است. مانند همیشه ، این شرکت یک نهاد حقوقی یا حقیقی است .
به طور خاص ، یک شرکت شامل صاحبان آن ، سهامداران و مدیران و افرادی که آن را اداره می کنند .
۲- یک شرکت مسئولیت LCC عمانی با اعضای خارجی باید :
حداقل یک مدیر و دو سهامدار
میزان سهم سرمایه حداقل ۳۹۰ هزار دلار
دفتر کار محلی را در اختیار داشته باشد
۳- در شرکت عمانی باید حداقل ۳۰ درصد از سهام متعلق به عمان ، ایالات متحده ، و یا شهروند شورای همکاری خلیج فارس باشد مگر در مواردی که توسط وزارت صنعت و معدن مجاز شناخته شده باشد.
۴- طبق قانون سرمایه گذاری خارجی ( ۱۹۹۴ ) نیاز به یکی از شرایط ذیل ضروری است .
مالکیت ۱۰۰٪ توسط عمان ، اتباع شورای همکاری خلیج فارس و یا آمریکا
مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی با تایید وزارت تجارت و صنعت برای فعالیت های که اقتصاد عمان را بهره مند می سازد و پرداخت سهم سرمایه ۱.۳ میلیون دلار
مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی برای شرکت های که برای قراردادهای دولت عمان کار می کنند
حداقل ۳۰٪ مالکیت محلی و پرداخت سهم سرمایه ۳۹۰ هزار دلار آمریکا
تاسیس شرکت در منطقه آزاد تجاری

X

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است

جمع خرید
تومان0.00
0